Mesafeli Satış Sözleşmesi

BİRGÜL BEKTAŞ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Madde 1- Taraflar

1.1. Satıcı
Adı: Birgül Bektaş Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Adresi: Yıldız Sk. No: 10/A Ümraniye / İstanbul
Telefon: +90 539 246 6833
Email: [email protected]

1.2. Alıcı
Adı – Soyadı:
TC No:
Adresi:
Telefon:
E-mail:

Madde 2- Konu

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.birgulbektas.com alan adına sahip internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 29188 Resmi Gazete Sayılı Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin taahhüt edilmesidir.

Madde 3- Sözleşme Konusu Ürün/Ödeme/TesLİmat Bilgileri

Elektronik ortamda alınan ürün veya ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti aşağıda belirtildiği gibidir. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Mevcut bilgilerin eksik veya doğru olmadığı durumlarda doğacak zararları ve sorumluluğu alıcı kabul eder.

Satın Alınan Ürün /Ürünler:
Toplam Satış Bedeli : …. -TL
Kargo Ücreti : … -TL
Ödeme Şekli :
Teslim Edilecek Kişi :
Telefon Numarası :
Teslim Edilecek Adres :
Fatura Edilecek Kişi/Kurum :
Fatura Adresi :
Vergi Dairesi :
Vergi Sicil Numarası :

Madde 4- Genel Hükümler

ALICI, SATICI’ya ait www.birgulbektas.com adlı internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve cayma hakkına ilişkin Ön Bilgilendirme Formu’nu okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
ALICI, bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdedilmesinden önce, Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgileri ile cayma hakkına ilişkin bilgileri de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
SATICI, site üzerindeki resimlerde ürünün renklerini, gerçek renklerine en yakın şekilde göstermeyi hedefler. Ancak kullanıcının sahip olduğu ekran tipi ve ekran ayarları sebebiyle oluşabilecek renk farklarından dolayı sorumluluk kabul etmez.
Sitede bulunan ürün fiyatlarında ve ürün bilgilerinde, sistemsel bir durumdan kaynaklanan, yazım hatasından veya bilgi eksikliğinden doğan bir yanlışlık olabilir. SATICI bu hataları düzeltme hakkına sahiptir ve bunun sonucunda yasal mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla siparişi iptal etme ve düzenleme hakkını saklı tutar.
Sözleşme konusu ürün, “6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” ile “Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik” gereğince belirlenen yasal 30 günlük süreyi aşmamak kaydı ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa kargo şirketi aracılığıyla teslim edilir.
SATICI sipariş konusu mal yada hizmet ediminin yerine getirilmesinin; mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü durumlar nedeni ile imkansızlaştığı hallerde ve haklı bir nedenle sözleşme konusu ürünün tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.
SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

Madde 5- Ürün İade ve Cayma Hakkı

ALICI, malı teslim aldıktan sonra 7 (yedi) gün içerisinde, mal/hizmetin kullanılmamış olması şartıyla sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için SATICI’ya yapılacak olan cayma bildirimi, malın tesliminden itibaren 7 (yedi) günlük süre içinde Mesafeli Satış Sözleşmelerine Dair Yönetmelik gereğince ALICI tarafından, yazılı veya bir sürekli veri taşıyıcısı yoluyla yapılmalıdır.
ALICI, iade edilen ürün veya ürünlerin geri gönderim bedelini karşılamalıdır. İade edilecek tutardan ürün veya ürünlerin geri gönderim bedeli düşülerek ALICI’ya kalan tutarın iadesi yapılır.
SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşması ve faturasıyla birlikte ürünün teslim edilmesinden itibaren en geç 14 (on dört) günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan tüm belgeleri ALICI’ya iade etmek ve malı iade almakla yükümlüdür.
İade tutarları sipariş esnasında kullanılan ödeme methodu kullanılarak geri ödenir. Alışverişlere ilişkin iade tutarları ALICI’nın kullandığı methoda göre kredi kartı veya banka hesabına yapılır.
Kredi kartına yapılan iadelerin hesaplara yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır.

Madde 6- Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler

ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda; ALICI, cayma hakkını kullanamaz.
Madde 7- Yetkili Mahkeme
a) İş bu sözleşmenin uygulanmasında, ALICI şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca açıklanan değere kadar ALICI’nın mal/hizmeti satın aldığı veya yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
b) Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında kanuna göre:
66.000 Türk Lirası altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe veya İl Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılması zorunludur.